Results

TT Cup - Ukraina 12/05 12:05 - Aleksey Gaponov v David Simonchuk W 1-3
TT Cup - Ukraina 12/05 10:55 - Nazarii Kovalchuk v Davyd Symonchuk L 3-2
TT Cup - Ukraina 12/05 10:20 - Davyd Symonchuk v Volodymyr Plishylo W 3-2
TT Cup - Ukraina 12/05 09:10 - Aleksey Gaponov v David Simonchuk L 3-0
TT Cup - Ukraina 12/05 08:00 - Volodymyr Plishylo v Davyd Symonchuk L 3-2
TT Cup - Ukraina 12/05 06:50 - Nazarii Kovalchuk v Davyd Symonchuk W 0-3
TT Cup - Ukraina 12/04 12:40 - Nazarii Kovalchuk v Davyd Symonchuk L 3-1
TT Cup - Ukraina 12/04 11:30 - Aleksey Gaponov v David Simonchuk W 1-3
TT Cup - Ukraina 12/04 10:20 - Volodymyr Plishylo v Davyd Symonchuk W 0-3
TT Cup - Ukraina 12/04 09:45 - David Simonchuk v Aleksey Gaponov W 3-0
TT Cup - Ukraina 12/04 08:35 - Davyd Symonchuk v Nazarii Kovalchuk L 1-3
TT Cup - Ukraina 12/04 08:00 - Davyd Symonchuk v Volodymyr Plishylo L 0-3